Nieuws

Trefwoord:


Verlaging voorschotpercentage TEK

30-03-23

De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is op 21 maart opengesteld. In verband met een daling van de energieprijzen heeft de minister van EZK het voorschotpercentage voor de TEK verlaagd. Om het risico van terugbetalingen te beperken is het… Lees meer..

Wijziging subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

30-03-23

De minister voor Klimaat en Energie heeft de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb gewijzigd. De subsidieregeling geldt voor mkb-ondernemingen, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen. Zij kunnen subsidie… Lees meer..

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

30-03-23

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in dienst te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een van de tegemoetkomingen in de Wtl is het lage-inkomensvoordeel (LIV). De minister van SZW heeft een… Lees meer..

Forfaitaire rendementspercentages 2022

23-03-23

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen onderverdeeld in drie categorie√čn: banktegoeden, schulden en overige bezittingen. Na de verdeling van het vermogen over de drie… Lees meer..

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

23-03-23

De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de vennootschapsbelasting ter consultatie gelegd. Het betreft de regimes voor fiscale beleggingsinstellingen, fondsen voor gemene rekening en vrijgestelde… Lees meer..