Nieuws

Trefwoord:


Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

16-05-24

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen geldt. Een werknemer heeft geen recht op WW als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd… Lees meer..

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

16-05-24

De staatssecretaris van FinanciĆ«n heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op het Belastingplan 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. Bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling aanmerkelijk belang Als gevolg van het amendement… Lees meer..

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

08-05-24

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit met aanpassingen in de kinderopvangtoeslag voor internetconsultatie gepubliceerd. Het besluit past de toeslagpercentages, maximum uurprijzen en toetsingsinkomens van de kinderopvangtoeslag voor 2025 aan.… Lees meer..

Niet-verhuurde woning in box 3

08-05-24

Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland. De woning is puur voor eigen gebruik en wordt niet verhuurd. De opbrengst van de woning is nihil. De inspecteur is van mening dat voor de belastingheffing in box 3 van de… Lees meer..

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

08-05-24

Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel en moet daarom aan strenge voorwaarden voldoen. Het ontslag moet berusten op een dringende reden, waardoor van de werkgever niet kan worden gevraagd de dienstbetrekking te laten voortduren. Het… Lees meer..